Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató külső személyek adatainak kezeléséről.

BEVEZETÉS

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Penda Mezőgazdasági Gépkereskedelmi Kft. (továbbiakban adatkezelő) tájékoztassa Önt arról, hogy miként biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét.

Ön bármikor megkereshet minket, amennyiben az adatvédelmi tájékoztatónkkal kapcsolatban kérdései vagy javaslatai vannak. Bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy mely személyes adatait tárolja az adatkezelő és egyben kérheti is ezek helyesbítését, zárolását vagy törlését, amennyiben erre jogszabályi lehetőség van.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak (továbbiakban Rendelet).

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól (továbbiakban: Infotov.).

 1. Adatkezelő megnevezése

Cégnév: PENDA Mezőgazdasági és Gépkereskedelmi Kft.

Székhely: 2111, Szada Dózsa György út 1/D.

Adószám: 12346897-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-233526

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Telefon: + 36 20 999 7231

e-mail: penda@penda.hu

honlap: www.penda.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.penda.hu

 1. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Cégnév: PENDA Mezőgazdasági Gépkereskedelmi Kft.

Ügyvezető: Fejér Gergely

email cím: penda@penda.hu

telefonszám: +36 20 999 7231

 

 1. Adatfeldolgozók:

3.1 Tárhely és honlap kiszolgáló

Cégnév: Webtag Online Kft.

Székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.

E-mail: info@webtag.hu

Telefon: +36 30 429 2900

Honlap: www.webtag.hu

3.2 Postai szolgáltatások, csomagküldés, kézbesítés

Cégnév: GLS

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

E-mail: info@gls-hungary.com

Telefon: +36 29 886 700

Honlap: https://gls-group.eu/

Cégnév: TNT Express Hungary Kft.

Székhely: 1185 Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál

Telefon: + 36 80 31 3131

Honlap: www.tnt.com

Cégnév: Magyar Posta

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Telefon: +36 1 767 8282

Honlap: www.posta.hu

3.3 E-számla

Cégnév: Számlaközpont Zrt.

Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.

E-mail: informacio@szamlakozpont.hu

Honlap: www.szamlakozpont.hu

3.4 Online fizetés

Cégnév: OTP Bank Nyrt

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

E-mail: információ@otpbank.hu

Telefon: + 36 1 473 5000

Honlap: www.otpbank.hu

3.5 Ügyviteli rendszer

Cégnév: InCash Ügyviteli Rendszer

Székhely: 1139 Budapest, Forgách u. 19.

E-mail: incash@incash.hu

Telefon: +36 1 238 0814

Honlap: www.incash.hu

3.6 Könyvelés

Könyvvizsgáló cégnév: AUDIT INSTITUTE Könyvvizsgáló Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 3. 1. em. 6.

Cégjegyzékszám: 01-09-171132

3.7 Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Cégnév: Automattic Inc.

Székhely: USA, San Francisco CA 94110, 60 29th Street 343.

Telefon: (877) 273 3049

Honlap: www.wordpress.com

3.8 Webanalitika szolgáltató

Cégnév: Google Inc.

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View

Cégjegyzékszám: CA 940043

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

4.1 Marketing célú megkeresések

4.1.1 Hírlevél küldése

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Amennyiben Ön a „Hozzájáruló nyilatkozat” nyomtatványon vagy korábban e-mailben, kiállításon, telefonon, vagy honlapunkon feliratkozott hírlevelünkre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Az adatkezelő a hírleveleire feliratkozóknak általában hetente küld hírlevelet, direkt marketing üzeneteket.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet előírásának megfelelően az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A termékkínálat népszerűsítése, szolgáltatásaink javítása, valamint szakmai ismertetők, akciók és termékkínálat ajánlása, ügyfél elégedettség mérés, tájékoztató termékbemutatóinkról, új technológiákról a feliratkozó ügyfeleink számára.

Az adatkezelés érintettje: A „hozzájárulási nyilatkozat” nyomtatványon vagy korábban e-mailben, kiállításon, telefonon, vagy honlapunkon (hírlevél vagy ajánlatkérő űrlapon) feliratkozók. A hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok ellenőrzésére. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfélként kezeljük ügyviteli rendszerünkben.

Az adatkezelés tárgya: város, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama A hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Hírlevél leiratkozási szándékát jelezheti a hírlevélben található linken, vagy a penda@penda.hu e-mail címre küldött kéréssel.

Az adatkezeléssel érintett: Az adatkezelő az adatokat harmadik félnek nem adja ki. Postázás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak (3.2 alatt), továbbá a hírlevél küldő rendszer üzemeltetőjének (3.8 pont alatt).

4.1.2 Direkt Marketing célú megkeresés

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Az adatkezelő az érintett által önszántából megadott elérhetőségen megkeresheti hagyományos levélküldés, emailküldés, telefonhívás és minden más „címezhető” média által.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet előírásának megfelelően az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A termékkínálat népszerűsítése, szolgáltatásaink javítása, valamint szakmai ismertetők, akciók és termékkínálat ajánlása, ügyfél elégedettség mérés, tájékoztató termékbemutatóinkról, új technológiákról a feliratkozó ügyfeleink számára.

Az adatkezelés érintettje: A „hozzájárulási nyilatkozat” nyomtatványon vagy korábban e-mailben, kiállításon, telefonon, vagy honlapunkon (Hírlevél vagy Ajánlatkérő űrlapon) feliratkozó.

Az adatkezelés tárgya: város, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Leiratkozási szándékát jelezheti a hírlevélben található linken, vagy a penda@penda.hu e-mail címre küldött kéréssel.

Az adatkezeléssel érintett: Az adatkezelő az adatokat harmadik félnek nem adja ki. Postázás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak (3.2 pont alatt), továbbá a hírlevél küldő rendszer üzemeltetőjének (3.8 pont alatt)

4.2 Ajánlatkéréssel, megrendeléssel, szerződés előkészítésével, teljesítésével összefüggésben az adatkezelő tudomására jutott személyek adatainak kezelése.

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Az adatkezelő ajánlatkérés, megrendelés és szerződés megkötése, teljesítése, illetve megszűnése céljából, továbbá garanciális ügyintézés végett kezeli a vele érdeklődőként, vásárlóként, illetve beszállítóként kapcsolatba kerülő, illetve szerződött érintetteket.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk b) pontja szerint, az adatkezelés olyan ajánlatkérés, szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az ajánlatkérés, szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés célja: Ajánlatadás, megrendelés kezelés, szerződéskötés teljesítése.

Az adatkezelés érintettje: Az adatkezelővel gazdasági tevékenysége során ajánlatkérés, megrendelés és szerződés során kapcsolatba lépő ügyfelek.

Az adatkezelés tárgya: Vezetéknév, keresztnév, székhely, levelezési cím, adószám, csoport azonosító, bankszámlaszám, e-mail cím, telefonszám weboldal, kapcsolattartók adatai (név, telefonszám, e-mail cím, beosztás), továbbá a szerződésben megadott egyéb személyes adatok. Önkéntesen megadott terület fajta és méret adatok, illetve ajánlatkérésben vagy szerződésben rögzített kiajánlott/vásárolt gép adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

Az adatkezeléssel érintett: Az adatkezelő az adatokat harmadik félnek nem adja ki. Az adatkezelő az adatokat az InCash Ügyviteli rendszerben tárolja (3.5 pont alatt). E-számla esetén adatfeldolgozó a Számlaközpont Zrt. (3.3 pont alatt).

4.3 Partner kapcsolattartói adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A PENDA Kft. EU tagállamán belüli partnerei, beszállítói kapcsolattartóinak adatait üzleti értesítés, szerződéskötés, garanciális szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézés és kapcsolattartás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, mivel a PENDA Kft. jogos érdeke partnereivel történő üzleti kapcsolattartás.

Az adatkezelés célja: A PENDA Kft. partnereivel, beszállítóival való kapcsolattartás, üzleti célú értesítések küldése, az üzleti együttműködés elősegítése szerződés teljesítése céljából, a szerződő partnerek érdekében.

Az adatkezelés érintettje: Az adatkezelővel gazdasági tevékenysége során, ajánlatadás, megrendelés és szerződés során kapcsolatba lépő partnerek, beszállítók.

Az adatkezelés tárgya: Vezetéknév, keresztnév, székhely, levelezési cím, adószám, IBAN szám, e-mail cím, telefonszám, weboldal, kapcsolattartók adatai (név, telefonszám, e-mail cím, beosztás). Továbbá a partnercéggel kötött szerződés teljesítésével összefüggő egyéb információk.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az üzleti kapcsolat lezárásáig történik. A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

Az adatkezeléssel érintett: Az adatkezelő az adatokat harmadik félnek nem adja ki. Az adatkezelő, az adatokat az InCash Ügyviteli rendszerben tárolja (3.5 pont alatt). E-számla esetén adatfeldolgozó a Számlaközpont Zrt. (3.3 pont alatt).

4.4 Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése. 2017. évi CXXVII. tv., 2000. évi C. törvény.

Az adatkezelés célja: Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés érintettje: A PENDA Kft.-vel gazdasági tevékenysége során kapcsolatba kerülő érintettek, ügyfelek, beszállítók.

Az adatkezelés tárgya: Törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítésével összefüggő adatok.

Az adatkezelés időtartama: A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

Az adatkezeléssel érintett: Az adatkezelő az adatokat harmadik félnek nem adja ki. Könyvvizsgáló (3.6 pont alatt).

4.5 Adatkezelés a honlap megtekintése során.

4.5.1 Feliratkozás hírlevélre űrlap

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A honlapon lehetősége van hírlevélre feliratkozni, mely direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A hírlevél elküldéséhez a WordPress hírlevélküldő eljárását alkalmazzuk. Az Érintett honlapon a hírlevélküldő űrlap önkéntes kitöltésével jelzi, hogy hírlevelünket szeretné megkapni.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, illetve az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés célja: Hírlevél küldésére történő feliratkozás regisztrálása.

Az adatkezelés érintettje: Hírlevélre feliratkozó.

Az adatkezelés tárgya: Név, irányítószám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Leiratkozási szándékát jelezheti a hírlevélben található linken, vagy a penda@penda.hu e-mail címre küldött kéréssel.

Az adatkezeléssel érintett: Az adatkezelő az adatokat harmadik félnek nem adja ki. Az adatkezelő, az adatokat az InCash Ügyviteli rendszerben tárolja (3.5 pont alatt). WordPress (3.8 pont alatt).

4.5.2 Ajánlatkérő űrlap

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A honlapon az Érintett az ajánlatkérő űrlap önkéntes kitöltésével jelzi, hogy ajánlatunkat szeretné megkapni.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, illetve az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés célja: Ajánlatkérés regisztrálása.

Az adatkezelés érintettje: Ajánlatkérő űrlapra feliratkozó.

Az adatkezelés tárgya: Az ajánlatkérő űrlap különbséget tesz cég és magánszemély között. Cég esetében: cégnév, székhely, irányítószám, név, e-mail cím, telefon, míg magánszemély esetében: Név, e-mail cím, telefon, irányítószám a megadható adat.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Visszavonási szándékát a penda@penda.hu e-mail címre küldött kéréssel jelezheti.

Az adatkezeléssel érintett: Az adatkezelő az adatokat harmadik félnek nem adja ki. Az adatkezelő az adatokat az InCash Ügyviteli rendszerben tárolja (3.5 pont alatt). WordPress (3.8 pont alatt).

4.5.3 Garanciális szerviz, nem garanciális gépek, alkatrészek űrlap

Az adatkezelés megnevezése, leírása: A honlapon az ügyfél az ajánlatkérő űrlap önkéntes kitöltésével jelzi szerviz szolgáltatási igényét.

Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: Szerviz szolgáltatás regisztrálása.

Az adatkezelés érintettje: A weboldalon garanciális vagy nem garanciális szerviz szolgáltatást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés tárgya: Név, cégnév, irányítószám, település, cím, telefon, e-mail cím, géptípus, üzemóra, traktor helye.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Visszavonási szándékát a penda@penda.hu e-mail címre küldött kéréssel jelezheti.

Az adatkezeléssel érintett: Az adatkezelő az adatokat harmadik félnek nem adja ki. Az adatkezelő az adatokat az InCash Ügyviteli rendszerben tárolja (3.5 pont alatt). WordPress (3.8 pont alatt).

4.5.4 Közösségi irányelvek, Adatkezelés az adatkezelő Facebook oldalán

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Az adatkezelő a Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat nem kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

4.5.5 Google Ads (Adwords) konverziókövetés használata

 •  Az adatkezelő a „Google Ads (Adwords)” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 • Amikor az Érintett egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így az Érintett nem is azonosítható általuk.
 • Amikor az Érintett a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Érintett a hirdetésre kattintott.
 • Minden Google Ads (Adwords) ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 • Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított Érintettek számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik Érintettet azonosítani lehetne.
 • Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 • További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

4.5.6 Google Analytics alkalmazása

 • A honlap aGoogle Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik az Érintett által látogatott weblap használatának elemzését.
 • Az Érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-ban található szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az Érintett IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta az Érintett a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 • A Google Analytics keretein belül az Érintett böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását az Érintett a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, az Érintett weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

4.5.7 Közösségi oldalak

Az adatkezelés megnevezése, leírása: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/YouTube, Instagram stb. közösségi oldalakon, illetve, amennyiben az Érintett „lájkolta” a weboldalt.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett Önkéntes hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez a közösségi oldalakon, azok felkeresése által.

Az adatkezelés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, szervezett bemutatóknak, technológiai leírásoknak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés érintettje: Valamennyi Érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/YouTube, Instagram stb. közösségi oldalakon, illetve „lájkolta” a weboldalt.

Az adatkezelés tárgya: Az Érintett által Önként megadott a közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve nyilvános profiképe.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

5.1 A hozzáféréshez való jog

Az érintett visszajelzést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, tájékoztatást kérhet:

 • az adatkezelés céljáról;
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról;
 • arról, kik ismerhetik meg a személyes adatokat, különösen, hogy harmadik országba továbbítják-e;
 • az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;
 • automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Amennyiben a személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

5.2 A helyesbítéshez való jog

Az érintett élhet azzal a kéréssel, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, amely esetben figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

5.3 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett az adatkezelés korlátozására jogosult az alábbi esetekben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

5.4 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő által jogos érdek alapján, valamint profilalkotással kapcsolatosan kezelt adatkezelései ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.5 A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

5.6 Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy az adatok továbbítását az adatkezelő közvetlenül másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

5.7 Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben a személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulásán alapszik, az Érintett jogosult arra, hogy az általa az adatkezelőnek adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez azonban nem jelenti automatikusan a visszavonással érintett adatok törlését; erre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 • a tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

 

 1. Jogorvoslat

Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen az adatkezelőnél, a PENDA Kft. -nél benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

Az Érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatban az adathordozónál az alábbi módokon lehet eljárni:

 • postai küldeményben az adathordozó székhelyén vagy levelezési címén;
 • elektronikus levél formájában a penda@penda.hu címen.
 • telefonon, az adatkezelő elérhetőségén (1.pont alatt)
 • személyesen, az adatkezelő székhelyén munkaidőben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

 1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. (Rendelet 77. cikk)

 

 1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. (Rendelet 78. cikk)

 

 1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. (Rendelet 79. cikk)

 

11. Fogalmak, a 2016. évi EU 2016/679 rendelete alapján

11.1 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

11.2 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

11.3 „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

11.4 „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

11.5 „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

11.6 „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

11.7 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

11.8 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

11.9 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;

az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

11.10 „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11.11 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

11.12 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

11.13 „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

11.14 „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

11.15 „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

11.16 „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

11.17 „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

11.18 „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 1. a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
 2. b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
 3. c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

11.19 „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

 1. a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 2. b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

11.20 „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

11.21 „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

11.22 „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

11.23 Továbbá jelen Adatvédelmi Tájékoztató kiegészült az „ügyfél” fogalmával.

Ügyfél: a hírlevélre feliratkozó, az ajánlatot kérő, a bemutatóra jelentkező, a megrendelő, a szerződő, a számla befogadó, a beszállító, a költséghelyként, érdeklődőként nyilvántartott, a panasztevő 18. életévét betöltött személy, akit a PENDA Kft. Ügyviteli rendszerében ügyfélként rögzít (3.5 pont alatt). Az ügyfelek magánszemélyek, valamint a nem természetes személyek azon természetes személy képviselői, akik ajánlaton, megrendelőn, szerződésben a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adataikat önszántukból megadják.